Sitemap: http://www.fibrobutterflies.com/sitemap.xml
支撐管理人員
綜合管理崗位

湛    沁      科研外事秘書(shū)  分管實(shí)驗室科研項目、外事、來(lái)訪(fǎng)接待工作。

付    恬      宣傳秘書(shū)  分管實(shí)驗室宣傳工作。

馮    瑩      財務(wù)秘書(shū)  分管實(shí)驗室財務(wù)工作。 

 

技術(shù)支撐崗位

吳澤文     觀(guān)測技術(shù)平臺管理

程遠月     室內儀器平臺管理